Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Bütünsel Yaşam Koçluk Eğitimi

İstikamet Hızdan Önemlidir

Bizi Takip Edin :

Bütünsel Yaşam Koçluk Eğitimi

Yorumlar:

BÜTÜNSEL YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ (64 SAAT)

1. MODÜL: KENDİNLE TANIŞ

Modülün Özü: “İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir”. Yunus Emre

Modülün Süresi: 16 saat

Modülün Amacı:

 • Bir bilimsel disiplin olarak koçluğun ne olduğunu ifade etmek.
 • Aktif dinleme, açık ve sağlıklı iletişim, güçlü soru sorma ve takdir etmek yetkinliklerini benimsetmek.
 • Katılımcıları değerlerini, mizaç ve kişiliklerini, öğrenme stillerini öğrenerek aslında kendilerini tanımaya davet etmek.
 • İnsanların yalnız görünen tarafları ile değil görünmeyen hatta fark edilmeyen taraflarının da olduğunu katılımcılara göstermek.
 • Katılımcıların kendilerini merkeze alarak bireysel içsel yolculuklarını yapmalarına ve öz farkındalık geliştirmelerine yardım etmek.

Modülün İçeriği:

 • Koçluk Nedir? Ne Değildir?
 • Koçun Temel Yetkinlikleri ve Güven İlişkisi Kurarak Bunu Devam Ettirme
 • Koçluk Hizmeti Almak Danışanlara Hangi Katkıları Sağlar?
 • Koçluk Görüşmesinin Tasarımı
 • Aktif, İsteyerek ve Merakla Dinleme
 • Sağlıklı ve Açık İletişim Kurma
 • Soru Sormanın Gücü, Güçlü Sorular
 • Takdir Etme
 • Susturamadığımız İç Sesimiz-Sabotajcı
 • Değerlerin Koçluktaki Önemi
 • Zirve (Doruk) Deneyimi
 • Kişilik Tipleri
 • Mizaç Tipleri (Enneagram)
 • Öğrenme Stilleri (Temsil Sistemleri)

Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

 • Koçluk disiplinini tanır.
 • Önyargısız ve açık iletişim yetkinliğinin bireylerin sosyal zekalarının artacağını bilir.
 • Kendini tam ifade etme becerilerini geliştirir.
 • Güçlü ve derin öz farkındalık oluşturmayı öğrenir.
 • Kendini tanıyan bireylerin özgüvenlerinin artacağını kavrar.
2. MODÜL: DOYUM

Modülün Özü: “Başka bir insanın hakikati, onun sana açıkladığı şeyde değil, açıklayamadığı şeydedir. Onu anlamak istersen, söylediğine değil, söylemediğine kulak ver”. Halil Cibran

Modülün Süresi: 16 saat

Modülün Amacı:

 • Transaksiyonel Analizi temel alarak danışanla iletişim kurmayı anlamak.
 • Davranışların altında yatan sebeplere dair farkındalık oluşturmak.
 • Bireylerin aktüel performanslarının potansiyel performansa dönüşmesinin önündeki engeller ve yaşam amacının netleşmesini sağlamak.

Modülün İçeriği:

 • Temas İletileri
 • Transaksiyonel Analizin Koçlukta Kullanılması
 • Benlik Durumları ve İletişim Teorisi
 • Benlik Durumlarının Koçlukta Kullanılması
 • Yaşam Pozisyonları
 • Steven Karpman’ın Drama Üçgeni ve Psikolojik Oyunlar
 • Yansıtma, Özetleme, Netleştirme, Meydan Okuma

Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

 • Farklı kişilerle etkili iletişim kurmayı öğrenir.
 • Kişisel bariyerlerin ve potansiyelinin farkına varmaya çalışır.
 • Konfor alanını tanımlayabilir.
 • Seçenek oluşturma ve beyin fırtınası yöntemlerini öğrenir.
 • İstekleri hedefe dönüştürme, eylem stratejileri belirleyebilme konusunda kazanım sağlar.
3. MODÜL: KOÇUN ODAĞI

Modülün Özü: “Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun?” Farabi

Modülün Süresi: 16 saat

Modülün Amacı:

 • Koçun koçluk ilişkisi içinde baskın karakter olmadan varlığını hissettirmesini anlamak.
 • Yaşam amacını sorgulatmak ve farkına varılmasını sağlamak.
 • Yargılayıcı zihni modellemeden anlayan ve öğrenen modellemeye geçmek.
 • Koçluk araçlarını tanımak ve kullanmak.
 • Katılımcıların tüm koçluk araçlarını bir gerçek koçluk konusu içinde kullanmalarını sağlamak ve geri bildirim vermek.

Modülün İçeriği:

 • Koçun Varlığını Hissettirmesi
 • Yaşam Amacını Sorgulamak
 • Kişisel SWOT Analizi
 • Farkındalık ve Sorumluluk İlişkisi
 • Pişmanlıklar ve Mutsuzluğu İncelemek
 • Olumsuz İnançların Farkına Varmak ve Yaşamdan Çıkarmak
 • Geri Bildirimin Önemi ve Johari Penceresi’nden Geri Bildirim
 • Metaforların Kullanılması
 • Algılama Biçiminin Değiştirilmesi
 • GROW Tekniği ile Mevcut Durum Analizi

Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

 • Danışanın farkındalık yolculuğunda koçun kendi varlığını baskın bir karakter olmadan nasıl hissettireceğini öğrenir.
 • Yargılayan ilişki yerine anlama ve öğrenme odaklı ilişkiyi tasarlamaya çalışır.
 • Önemli koçluk araçlarını öğrenir.
4. MODÜL: YOL ARKADAŞLIĞI

Modülün Özü: “İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur”. Mevlâna Celaleddin Rumi

Modülün Süresi: 16 saat

Modülün Amacı:

 • Koçluk yetkinliklerini kullanarak koçluk seans kurgusunu yapmak.
 • Koçluk araçlarının birbiri ile anlamlı entegrasyonunu sağlamak.
 • Doğru ve yanlış koçluk davranışlarını ifade etmek.
 • Koçluk meslek ahlakını tartışmak.
 • Katılımcıların tam bir seans örgüsü içinde koçluk yapmalarını sağlamak ve yaptıkları koçluğa geri bildirim vermek.

Modülün İçeriği:

 • Koçluk Yetkinlikleri ile Koçluğu Sanata Dönüştürmek (Görüşme Tasarımı)
 • Danışanın Tıkanıklarında Olasılıklarını Artırmak
 • Koçların Yaptığı Hatalar
 • Yeni Koçların Kırılma Noktaları
 • Usta Koç ve Yeni Koç Farkı
 • Koçun Koçluk ve Mentorluk Alması
 • Koçluk Etiği
 • Koçun Kendini Tanıtması ve Pazarlaması
 • Süpervizyon

Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

 • Koçluğu sistem bütünlüğü içinde içselleştirir.
 • Koçluk araçlarını yapılandırmadan ve düşünmeden ahenkli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
 • Koçun kendisini nasıl tanıtacağını öğrenir.

Başvuru Formu


Eğitimi hangi tarihte yapmayı düşünüyorsunuz ?:
[recaptcha]

Yorumlar

0 Rated 0 out of 0 Ratings
5 stars 0
4 stars 0
3 stars 0
2 stars 0
1 stars 0